ELEKTRONİK BÜLTEN KAYIT SİSTEMİ

HAYAT VE FERDİ KAZA SİGORTALARI'NIN KAPSAMI NEDİR ?

Hayat ve Ferdi Kaza sigorta ürünlerimizde, satın alınan poliçenin içeriğine göre aşağıdaki teminatlar yer almaktadır:

 

  • Vefat
  • Kaza sonucu vefat
  • Kaza sonucu maluliyet
  • Hastalık sonucu tam maluliyet
  • Kritik hastalıklar
  • Kaza sonucu gündelik tazminat
  • Kaza sonucu tedavi giderleri
  • Aylık Dönüşümlü Teminat

 

Poliçelerimiz, Hayat Sigortaları Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na tabi olup, teminat kapsamı ve istisnalar söz konusu genel şartlarda belirtilmiştir. Genel şartlarda belirtilmeyen veya aksine sözleşme düzenlenebilecek hususlar için poliçeye ait özel şartlar geçerlidir.

 
Web Tasarım