ELEKTRONİK BÜLTEN KAYIT SİSTEMİ

DOĞUM TEMİNAT NELERİ KAPSAR?

Hamilelik halinin ve doğumun gerektirdiği tüm masraflarınız bu teminattan karşılanır. Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen gebelik ile ilgili tüm giderler, gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH, mutad kontroller, gebelik sırasında kullanılan ilaçlar ( folik asit, vitamin, demir vb.) , obstetrik ultrason, amniosentez, NST, Üçlü Tarama Testi, hiperemezis, preeklampsi, düşük, düşük tehdidi, erken doğum, normal doğum, sezaryen, doğum komplikasyonları, lohusalıkla ilgili giderler v.b poliçede yazılı limit ve iştirak oranı çerçevesinde bu teminattan karşılanır. Ayrıca spiral takılması, tüplerin bağlanması gibi sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri yılda 400 TL ile sınırlı olmak kaydıyla bu teminattan karşılanır.

 

Bu teminatın tanımına giren tüm giderler teminatın alındığı ilk yıl kapsam dışındadır.
Teminatın kesintisiz iki yıl poliçede mevcut olması şartıyla teminat ikinci yıl işlerlik kazanır.

 

Yeni doğan bebeğin doğumu takiben hastaneden taburcu olmasına kadar oluşan teminat dışı kalan haller dışındaki sağlık giderleri bu teminattan karşılanmaktadır.

 

Doğum teminatına konu olan tüm giderler Anlaşmalı ya da Anlaşmasız Kuruluş’ta gerçekleşmesine bakılmaksızın poliçe ve poliçeye ekli sertifikalarda belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı dahilinde karşılanır.

 
Web Tasarım