ELEKTRONİK BÜLTEN KAYIT SİSTEMİ

KONUT SİGORTA TEKLİFİ
SEYAHAT SİGORTASI
KASKO TEKLİFİ
TRAFİK SİGORTA TEKLİFİ
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
SAĞLIK SİGORTASI TEKLİFİ
İŞYERİ SİGORTA TEKLİFİ

ARACIN AKSESUARLARI KASKO SİGORTALARINA DAHİL MİDİR ?...

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poli&cce...

DOĞUM TEMİNAT NELERİ KAPSAR?...

Hamilelik halinin ve doğumun gerektirdiği tüm masraflarınız bu teminattan karşılanır. Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen gebelik ile ilgili tüm giderler, gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH, mutad kontrolle...

RUHSAT SAHİBİ DEĞİŞTİ, YENİ ALAN KİŞİYE KASKOYU DEVİR EDEBİLİR MİYİZ ?...

Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kal...

HAYAT SİGORTALARINDA VERGİ AVANTAJI VAR MIDIR ?...

Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan verg...

YATARAK TEDAVİ TEMİNATI HANGİ SAĞLIK HARCAMALARINI İÇERİR?...

Sigortalının bir ameliyat veya bir hastalığın tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri (ameliyathane içinde gerçekleşen giderleri; ameliyathane kirası, operatör doktor, asistan, ameliyat hemşire...

HANGİ SAĞLIK HARCAMALARIM POLİÇE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?...

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız poliçe teminatları dahilinde karşılar....

BAŞKA SİGORTADAN DEVAM EDEN POLİÇESİ VAR YENİ ARAÇ SATIYORUZ HASARSIZLIK DE...

Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri ve tramer belge no’su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek aynı ind...

HAYAT VE FERDİ KAZA SİGORTALARI'NIN KAPSAMI NEDİR ?...

Hayat ve Ferdi Kaza sigorta ürünlerimizde, satın alınan poliçenin içeriğine göre aşağıdaki teminatlar yer almaktadır:  VefatKaza sonucu vefatKaza sonucu maluliyetHastalık sonucu tam maluliyetKritik hastalıklarKaza sonucu gündelik tazmi...
Web Tasarım